Kunstnerfonden

Datidens førende antikvitetshandler, Ole Haslund (1877-1962) oprettede i 1941
sin Kunstnerfond, som han overlod størstedelen af sin formue. Formuen omfattede
bl.a. ejendommen med den store antikvitetsforretning på Amagertorv i København
og privatboligen på Lyngbyvej, som i en periode efter hans død tjente som æresbolig
for skuespillerinden Clara Pontoppidan. Ejendommen blev siden solgt til fordel
for legatet.